ĐĂNG KÝ & TẠO WEBSITE

Bước 1 : Truy cập đường link: mschool.mobiedu.vn/ và click vào nút Đăng ký

Bước 2 : Nhập các thông tin trong form đăng ký: Số điện thoại (số điện thoại phải nhập chính xác để xác thực tài khoản), mật khẩu, mã đại lý không bắt buộc nhập và click nút Đăng ký

Bước 3 : Sau khi kích vào nút Đăng ký thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình như bên dưới, người dùng click chọn Tạo website để đăng ký tạo website trường học

Bước 4 : Sau khi kích vào nút Tạo website thì hệ thống sẽ hiển thị màn hình kích hoạt tài khoản,, sẽ có một tin nhắn chứa mã otp từ hệ thống gửi đến số điện thoại đã đăng ký. Người dùng nhập mã otp và click Xác nhận để hoàn thành việc kích hoạt tài khoản

Bước 5: Chọn loại website là Doanh nghiệp và tạo website

Lưu ý

Một số điện thoại chỉ đăng ký tạo được một website trường học nhưng có thể đăng ký làm học viên hoặc giảng viên của nhiều trường khác trong hệ thống mSchool

Tài khoản đăng ký tạo website sẽ có vai trò là owner (chủ site)

Website trường học sẽ có dạng subdomain.mobiedu.vn. Tất cả các thành viên trong trường sẽ truy cập vào link này.

Website mới tạo sẽ có trạng thái Chưa hoạt động. Người dùng liên hệ với mSchool qua hotline 0777.20.20.20 hoặc email [email protected] để được kiểm duyệt website

Khi website được duyệt, người dùng đăng nhập website sẽ vào trang dashboard