DÀNH CHO HỌC VIÊN

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản học viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Tài liệu để đến với danh sách tài liệu được giảng viên viên chia sẻ

- Bước 3: Click vào tên tài liệu để xem tài liệu

Hướng dẫn học viên tham gia khóa học

 

Bước 1: Học viên đăng nhập vào website doanh nghiệp dang subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Học viên vào menu Khóa học của tôi. Danh sách các khóa học học viên đã được gắn tham gia sẽ hiển thị.

Bước 3: Học viên chọn khóa muốn học và click Vào học

Bước 4: Click vào Bài học &Tài liệu, vào từng bài học để mở xem video bài học 

Để gửi câu hỏi cho giảng viên, các học viên click vào Câu hỏi thảo luận. Rồi chọn Gửi câu hỏi mới để tải câu hỏi lên.

Hướng dẫn học viên làm bài kiểm tra

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản học viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra để đến với danh sách đề kiểm tra

Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các đề kiểm tra mà học viên được giảng viên gắn vào làm.

Với đề dạng tổng hợp, người dùng click vào Làm bài.

Rồi chọn đáp án tương ứng.

Với đề dạng trắc nghiệm, người dùng click vào Làm bài

+ Click chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

+ Học viên click vào Xem gợi ý để xem gợi ý của câu hỏi

Với đề dạng tự luận, người dùng điền vào Phần trả lời hoặc tải file đáp án lên.

Chọn Hoàn thành để nộp bài.

Đối với bài trắc nghiệm khi người dùng chọn Hoàn thành sẽ hiển thị kết quả điểm bài làm luôn.

Hướng dẫn học viên vào phòng họp trực tuyến

Bước 1: Các học viên truy cập vào menu Học trực tuyến và click Vào học. Ở đây chỉ hiển thị những lớp học mà giảng viên cho học viên tham gia

Hoặc tham gia lớp học trực tuyến tại phần Khóa học của tôi → Vào học → Học trực tuyến

Bước 2:  Khi lớp học trực tuyến hiển thị chữ Đang mở học viên chọn Vào học để vào lớp. Chỉ khi giảng viên đang ở trong lớp, học viên mới có thể vào phòng học.

Cách 1: Tham gia bằng cách Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool. Tài ứng dụng về và cài đặt. Cài đặt phần mềm xong chọn Tham gia lớp ngay để vào lớp.

Cách 2: Tham gia bằng cách Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website.

Người dùng có thể tắt/bật âm thanh và video.

Click vào Người tham gia để xem danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Phản ứng để chọn các icon cảm xúc

Click vào Rời khỏi cuộc họp để rời phòng học

Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì học sinh chưa thể vào phòng học

Click nút Vào học sẽ hiển thị màn hình đếm ngược thời gian đến lúc mở 

Hướng dẫn đăng nhập tài khoản học viên cho website trường doanh nghiệp

Bước 1: Học viên vào website trường học dạng https://subdomain.mobiedu.vn/ 

Bước 2: Học viên chọn Đăng nhập và điền đầy đủ thông tin tài khoản học viên vào màn hình đăng nhập để đăng nhập tài khoản.

Đổi mật khẩu tài khoản

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học viên trên website doanh nghiệp dạng domain.mobiedu.vn.

Bước 2: Học viên vào phần Cài đặt. 

Bước 3: Thay đổi thông tin tài khoản và mật khẩu.

Sau đó chọn Cập nhật để Lưu lại.