DÀNH CHO HỌC VIÊN

Bước 1: Học viên truy cập website trường học tự do dạng https://subdomain.mobiedu.vn/. 


Bước 2: Học viên click vào Đăng ký. Học viên điền đầy đủ thông tin cần thiết để đăng ký tài khoản. (Số điện thoại để đăng ký tài khoản bắt buộc là số điện thoại di động)

Bước 3: Kích hoạt tài khoản. Sau khi điền đầy đủ thông tin học viên sẽ chuyển đến màn hình Kích hoạt tài khoản. Mã kích hoạt sẽ được gửi đến số điện thoại của học viên bằng SMS. Học viên điền mã OTP và chọn Xác nhận để kích hoạt tài khoản Học viên


 

Bước 1: Học viên vào website trường học dạng https://subdomain.mobiedu.vn/ 

Bước 2: Học viên chọn Đăng nhập và điền đầy đủ thông tin tài khoản học viên vào màn hình đăng nhập để đăng nhập tài khoản.

Làm bài kiểm tra

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Bài kiểm tra để đến với danh sách đề kiểm tra

Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các đề kiểm tra mà học viên được giảng viên gắn vào làm

Với đề dạng tổng hợp, người dùng click vào Làm bài.

Rồi chọn đáp án tương ứng.

Với đề dạng trắc nghiệm, người dùng click vào Làm bài. Click vào câu hỏi, xem gợi ý chỗ biểu tượng dấu chấm than và nhập đáp án tương ứng vào Phiếu trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó chọn Hoàn thành để lưu lại bài làm.

Với đề dạng tự luận, người dùng tải các file đáp án lên theo các chuẩn file được cho phép.

Chọn Hoàn thành để nộp bài.

Đối với bài trắc nghiệm khi người dùng chọn Hoàn thành sẽ hiển thị kết quả điểm bài làm luôn. Câu hỏi tự luận sẽ có kết quả sau khi giảng viên chấm bài.

Sau khi giảng viên chấm bài, học viên chọn Xem chi tiết để xem chi tiết bài chấm tự luận hoặc trắc nghiệm. Đối với bài tự luận, học viên sẽ xem được bài chấm chi tiết của giảng viên bao gồm điểm, lời phê và chấm chi tiết trên bài làm.

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản học viên vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học trực tuyến để đến với danh sách lịch học trực tuyến

*Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các lịch học trực tuyến mà học viên được giảng viên gắn vào. Mặc định các lịch học hiển thị theo dạng ô.

Hoặc tham gia lớp học trực tuyến tại phần Khóa học của tôi → Vào học → Học trực tuyến

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click nút Vào học để tham gia

*Lưu ý: Giảng viên cần vào mở phòng trước thì học viên mới có thể vào

+ Có 2 cách để vào phòng học trực tuyến

Cách 1: Tham gia bằng cách Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool. Tài ứng dụng về và cài đặt. Cài đặt phần mềm xong chọn Tham gia lớp ngay để vào lớp.

Cách 2: Tham gia bằng cách Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website.

+ Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, người dùng click Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến (bản app)

Người dùng có thể tắt/bật âm thanh và video.

Click vào Người tham gia để xem danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Phản ứng để chọn các icon cảm xúc

Click vào Rời khỏi cuộc họp để rời phòng học

*Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì học viên chưa thể vào phòng học

Click nút Vào học sẽ hiển thị màn hình đếm ngược thời gian đến lúc mở 

*Người dùng click Dạng bảng để có thể xem lịch học hiển thị dưới dạng bảng

Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo giảng viên hoặc khóa học thì lịch học mới hiển thị

Click vào thẻ lịch học sẽ hiển thị popup thông tin chi tiết. Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click nút Vào phòng để vào phòng học.

*Người dùng click Danh sách để có thể xem lịch học hiển thị dưới dạng danh sách

 

Bước 1: Học viên truy cập website dạng https://subdomain.mobiedu.vn/  và đăng nhập tài khoản
Bước 2: Học viên truy cập menu Khóa học. Danh sách tất cả khóa học và gói khóa học của trường sẽ hiển thị


Bước 3: Chọn khóa học bạn muốn tham gia và click Chi tiết

Bước 4: Học viên click Đăng ký tham gia để mua khóa học. Nếu như học viên muốn mua nhiều khóa học một lúc chọn Thêm vào giỏ hàng, sau đó truy cập ký hiệu giỏ hàng để Thanh toán.

Bước 5:  Vào giỏ hàng. Chọn Thanh toán để mua khóa học theo hình thức thanh toán giảng viên đã cài đặt


+ Nếu học viên có mã giảm giá có thể nhập mã giảm giá ở bước này. Sau đó chọn Phương thức thanh toán, điền thông tin và click Thanh toán.
 

Thanh toán giá trị đơn hàng theo phương thức thanh toán đã chọn.

 Bước 6: Sau khi thanh toán thành công, giảng viên sẽ gửi đến bạn mã kích hoạt khóa học. Bạn vào menu Kích hoạt khóa học và nhập mã kích hoạt để nhận khóa học

 

Bước 1: Học viên đăng nhập tài khoản trên website trường học dạng https://subdomain.mobiedu.vn/
Bước 2: Học viên vào menu Khóa học của tôi. Danh sách các khóa học học viên đã đăng ký tham gia sẽ hiển thị

Bước 3: Học viên chọn khóa muốn học và click Vào học

Bước 4: Click vào Bài học &Tài liệu, vào từng bài học để mở xem video bài học 

Để gửi câu hỏi cho giảng viên, các học viên click vào Câu hỏi thảo luận

Chọn Gửi câu hỏi mới để gửi câu hỏi cho giảng viên.

Tài liệu

Bước 1: Học viên đăng nhập tài khoản học viên trên website dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Học viên truy cập Tài liệu để nhận các tài liệu được giảng viên chia sẻ.

Bước 3: Học viên click vào tên tài liệu để xem chi tiết tài liệu.