DÀNH CHO HỌC SINH

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Khóa học của tôi để đến với danh sách khóa học

Bước 3: Click nút Vào học để đến với màn hình thông tin khóa học

Bước 4: Click nút Học video để đến với màn hình danh sách bài học

Người dùng click vào tên bài học nào thì nội dung bài học đó sẽ hiển thị

Nội dung bài học có thể là video hoặc slide bài giảng

Click vào Câu hỏi và thảo luận để gửi câu hỏi đến giáo viên

Với những bài học có gắn đề kiểm tra, người dùng click vào tên bài học sẽ hiển thị màn hình làm bài

Click vào nút Làm bài để làm đề kiểm tra

 

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Học trực tuyến để đến với danh sách lịch học trực tuyến

*Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các lịch học trực tuyến mà học sinh được giáo viên gắn vào. Mặc định các lịch học hiển thị theo dạng ô.

- Bước 3: Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click nút Vào học để tham gia

*Lưu ý: Giáo viên cần vào mở phòng trước thì học sinh mới có thể vào

+ Có 2 cách để vào phòng học trực tuyến

Cách 1: Click vào Sử dụng phiên bản lớp học ảo trên website để vào phòng trên bản web

Cách 2: Click vào Tải ứng dụng học trực tuyến mSchool để tải về ứng dụng cho máy tính

+ Sau khi cài đặt ứng dụng thành công, người dùng click Tham gia lớp ngay sẽ mở ra giao diện phòng học trực tuyến (bản app)

Người dùng có thể tắt/bật âm thanh và video

Click vào Người tham gia để xem danh sách các thành viên đang online trong phòng

Click vào Trò chuyện để chat với các thành viên trong phòng

Click vào Phản ứng để chọn các icon cảm xúc

Click vào Rời khỏi cuộc họp để rời phòng học

*Với những lịch học có trạng thái Chưa bắt đầu thì học sinh chưa thể vào phòng học

Click nút Vào học sẽ hiển thị màn hình đếm ngược thời gian đến lúc mở 

*Người dùng click Dạng bảng để có thể xem lịch học hiển thị dưới dạng bảng

Người dùng bắt buộc phải chọn tìm kiếm theo giáo viên hoặc khóa học thì lịch học mới hiển thị

Click vào thẻ lịch học sẽ hiển thị popup thông tin chi tiết. Với những lịch học có trạng thái Đang mở, người dùng click nút Vào phòng để vào phòng học.

*Người dùng click Danh sách để có thể xem lịch học hiển thị dưới dạng danh sách

 

Hướng dẫn vào học qua Google Meet

- Bước 1: Học sinh đăng nhập tài khoản vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Học sinh truy cập Học trực tuyến để đến với danh sách lịch học trực tuyến

- Bước 3: Học sinh click nút Tham gia sẽ mở giao diện Google Meet

- Bước 4: Học sinh click nút Yêu cầu tham gia để gửi yêu cầu tham gia học đến giáo viên

- Khi được giáo viên duyệt yêu cầu thì học sinh sẽ vào được phòng học

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Đề kiểm tra để đến với danh sách đề kiểm tra

Lưu ý: màn hình chỉ hiển thị các đề kiểm tra mà học sinh được giáo viên gắn vào làm

+ Với đề dạng trắc nghiệm, người dùng click vào Làm bài

+ Click chọn đáp án đúng cho mỗi câu hỏi

+ Học sinh click vào Xem gợi ý để xem gợi ý của câu hỏi

Với đề dạng tự luận, người dùng click vào Làm bài

Người dùng có thể nhập nội dung làm bài hoặc tải file bài làm lên hệ thống

Với đề dạng tổng hợp, người dùng click vào Làm bài

Khi người dùng click nút Hoàn thành thì màn hình sẽ hiển thị kết quả làm bài

 

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Phòng thi trực tuyến để đến với danh sách lịch thi trực tuyến

Học sinh tìm phòng thi trực tuyến Đang diễn ra và chọn Vào thi

Học sinh tiến hành trả lời các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận có trong đề thi. Đối với câu hỏi tự luận, học sinh có thể tự gõ vào ô trống trả lời hoặc tải các file bài làm lên

Sau khi làm xong đề thi, học sinh sẽ chọn Hoàn thành để kết thúc bài thi.  Hoặc hệ thống sẽ tự động nộp bài sau khi hết thời gian làm bài

Học sinh sẽ nhìn thấy kết quả bài thi luôn sau khi làm xong. Đối với các bài thi có câu tự luận thì khi giáo viên chấm động, kết quả bài thi sẽ tự động cập nhật

Học sinh có thể chọn Xem chi tiết để biết đáp án của câu hỏi trắc nghiệm, và xem xếp hạng của mình.

Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

Bước 2: Truy cập Thời khóa biểu để xem Thời khóa biểu

Người dùng click vào icon tích xanh để xem ghi chú của tiết học

 

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Bảng điểm để xem bảng điểm

- Bước 3: Người dùng chọn tìm kiếm theo năm học, học kỳ, lớp học thì sẽ hiển thị bảng điểm các môn học

- Bước 4: Người dùng chọn tìm kiếm theo năm học, cả năm, lớp học thì sẽ hiển thị ĐTBhk và ĐTBcn các môn học

 

- Bước 1: Người dùng đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Nhận xét để xem nhận xét

- Bước 3: Người dùng chọn tìm kiếm theo khoảng ngày, lớp học để xem nhận xét của các môn học

 

- Bước 1: Đăng nhập tài khoản học sinh vào website trường học dạng subdomain.mobiedu.vn

- Bước 2: Truy cập Tài liệu để đến với danh sách tài liệu được giáo viên chia sẻ

- Bước 3: Click vào tên tài liệu để xem tài liệu