Giải pháp đào tạo trực tuyến

DẠY HỌC TRỰC TUYẾN - TƯƠNG TÁC ĐA CHIỀU

 • Trao đổi tương tác trực tiếp qua lớp học trực tuyến
 • Chia sẻ màn hình, trình chiếu slide, video
 • Điều khiển Mic, Webcam của tất cả học viên
 • Lớp học tương tác đa chiều cùng tính năng giơ tay phát biểu
 • Bảng viết online lưu lại bài giảng đơn giản
 • Ghi hình buổi học và dễ dàng phát lại
 • Linh hoạt thời gian và không gian đào tạo
 • Tạo bài giảng nhanh chóng đính kèm tài liệu hiệu quả
 • Tạo bài kiểm tra đa dạng và dễ dàng chấm điểm
 • THỗ trợ: Chrome, Coccoc, IOS, Android

QUẢN TRỊ DỄ DÀNG

 • Cài đặt tên miền riêng
 • Hệ thống hóa chương trình đào tạo
 • Xây dựng khóa học chuyên sâu
 • Đo lường và đánh giá chương trình đào tạo
 • Tạo mã kích hoạt, mã coupon dễ dàng
 • Quản lý đơn hàng, học viên, thu nhập
 • Theo dõi tiến độ học từng học viên
 • Upload video bảng giá, ghi hình sẵn
 • Chia sẻ lớp học và mời học viên mới

SỞ HỮU WEBSITE DẠY HỌC TRỰC TUYẾN

TRAO TRI THỨC - NHẬN LỢI ÍCH

GIỚI THIỆU MOBIEDU - MSCHOOL

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU

Bạn cần tư vấn xây dựng trường học trực tuyến

Hãy để lại thông tin để chúng tôi gọi lại cho bạn

Gửi thông tin thành công!

Cảm ơn bạn đã gửi thông tin. Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn để tư vấn về dịch vụ.